Tilbage til Tilvirkning af Skallerne
Navigation


Sammennitning af deleneInden vi kan lave en forsvarlig nitning, må vi først have et underlag med et hul svarende til nittens diameter og en dybde på omkring 1,5 mm. I første omgang (den midterste nitning) benyttede jeg em miniambolt, men de sidste nitninger foretog jeg på en stump skinne fra en skruestik, der var gået istykker. Ambolten var for vanskelig at bore i.
Når underlaget er klar tilpasses den mindste af nitterne.

Længden skal være: emnernes tykkelse (2 x liner + fjeder)+ 2 x 1,5 mm.

I mit tilfælde blev det en længde på 9,5 mm.
Nitten placeres i hullet i underlaget og liner + fjeder sættes på - og nu slår man på nitten indtil den krænger ud og bliver flad. Derefter vendes emnerne og presses godt sammen og nitten bearbejdes som før. Når man er færdig skal man gerne have en god fast samling af emnerne, dvs at emnerne er stramme at dreje i forhold til hinanden.
Den midterste nitte.Ved at dreje linerne i forhold til hinanden kan man nu skrue skallerne på igen - men husk at checke om de falder godt til. Det er meget tænkeligt at der skal en undersænkning til i skallerne ud for nitningen. Men det har vi jo mærket op for mens vi bearbejdede skallerne. 
Når skallerne er skruet på går vi over til den forreste nitning. Først tilpasses nittens længde udfra formlen ovenfor (i mit tilfælde blev det en længde på 17 mm). Dernæst bores et 2,5 mm hul, 1,5 mm dybt i underlaget og tilsidst sættes bladet og skæftet sammen med nitten og det nittes sammen som nævnt ovenfor.Samlingen, sidste nitte.


Nu mangler vi kun den sidste nitning, og vi starter med længdetilpasning af nitten, som ovenfor.
Fjederen er meget stram, derfor er det en god ide at benytte en skruestik som vist ovenfor, når vi skal have nitten på plads. For ikke at skade bolstrene bruger jeg beskyttelsesbakker af aluminium. Når kniven sidder som vist, kan man vippe lidt fremad med den således at hullet i fjederen "kommer frem" og nitten kan så isættes. Hvis der er problemer med dette kan man evt "spidse" nitten en smule. Samme procedure som ovenfor gentages.


Den færdige kniv


Og nu er så det store øjblik oprundet: Vi står med en Laguiole Foldekniv i hånden og den skulle gerne være stabil og uden for meget slup. Åbne og lukke uden for meget besvær. Men færdig? Det er op til den enkelte at afgøre, for det er givet at der kan gøres en masse ud af finish'en, så man kan få kniven til at stråle.

Men indtil videre vil jeg bare glæde mig over min nye, smukke og velfungerende Laguiole Foldekniv. Iøvrigt kan man også glæde sig over at eje et gennemtænkt stykke værktøj, hvor det skulle være muligt senere at kunne skifte f.eks. et brækket blad ud. Man borer blot nitterne ud og udskifter den beskadigede del.
 
Og så vil jeg slutte med håbet at du har haft glæde og udbytte af denne lille vejledning.Tilbage til Tilvirkning af Skallerne
Navigation