Indledning og terminologi
Navigation
Tilpasning af Bolstrene

Tilpasning af fjederen til hakket i knivsbladet


Første opgave er illustreret på billedet herunder. Vi skal have løst det problem, som består i at fjederens tap fortil er for stor, og derfor ikke passer ned i hakket bagtil på knivbladet.


Fjedertilpasning til bladet


For at få styr på emnerne fremstilles en simpel "lære" af et bræt og to søm, der passer til nittehullerne. Bemærk at forreste nittehul er 0,2 mm større end de to øvrige. Man finder altså et passende bræt og slår et søm igennem hullet i bladet og forreste nittehul i Lineren og næste søm slås igennem fjederens forreste nittehul og det midterste hul  i Lineren, som det er angivet på billedet ovenfor. Som det ses har jeg valgt den venstre liner - men det kan man jo vælge frit. Sømhovederne knibes af så man kan tage emnerne af og sætte dem på efter behov.
Denne "lære" gør det nemmere at se hvor der skal fjernes materiale på tappens tunge, idet man ved at åbne og lukke bladet tydeligt ser tappens og bladets bevægelse imod hinanden.
Nu går vi over til at bearbejde tappen forrest på fjederen. Først files der lidt på fjederens forkant og ved at lægge fjederen tilbage i læren kan man se om der skal mere materiale af eller hvor der skal files materiale af forneden på tappen.
Når bladet låses i en passende stilling i forhold til skæftet, holder man inde og går videre til næste trin.

Inden den endelige sammennitning af kniven, vil det være en god ting at foretage en prøvesamling af kniven  ved hjælp af f.eks. søm, ståltråd eller lignende istedet for de medfølgende nitter. Man starter med at samle linere og fjeder i det midterste nittehul - som det ses af billedet herunder har jeg brugt en lang dykker, som er vredet rundt så det giver en god fast samling. Derpå isættes bladet og "prøvenittes" med et lidt tykkere søm ( 2,2 mm ) og til sidst strammes fjedern op så det sidste søm kan isættes - min fremgangsmåde: se her.


Prøvesamlingen


Billedet ilustrerer et problem, som jeg brugte en del tid på, nemlig afstanden imellem låsestoppet og overkanten af hakket i bolsteret. Vi gå lige lidt tættere på:


Fjederstop problemetMan kan forestille sig to løsninger:
1) Fjederens tap slibes til, så låsestoppet falder på plads i sædet i bolsterets overkant.
2) Fjederens tap slibes til, så låsestoppets overkant flugter med bladets ryg.
Vælger man 1) kommer låseststoppet til at ligge ca 2 mm under bladets ryg og det vil se lidt underligt ud. Man kunne tillige frygte at "låsningen" af bladet når kniven er lukket, er for slap.
Derfor valgte jeg 2) og måtte file/slibe lidt mere af tappen på fjederen, så den gik lidt længere ned i hakket i bladet.
Indledning og terminologi
Navigation
Tilpasning af Bolstrene