Tilbage til fjedertilpasning
Navigation
Tilvirkning af skallerne

Tilpasning af Bolstrene
De skrå flader på bolstrene er ikke lige og regelmæssige, som det ses af nedenstående foto. Ca. 2 mm oppe danner de et knæk.Den ene "skal" set ovenfra.


Det vil være ret vanskeligt at tildanne Skæfteskallerne så de passer til disse sammensatte former. Derfor skal vi nu have filet fladerne ned, så de danner en lige, ubrudt flade. I forbindelse med dette filearbejde bør man også kontrollere at fladerne på for- og bagbolster er parallelle.
Dette kan gøres ved at klippe eller skære et stykke papir 71,0 x 40 mm. Det placeres som vist på nedenstående foto. Vinklen imellem Bagbolster og papir (den hvide streg på foto'et) bør være så tæt på O grader, som muligt. Som det ses må jeg igang med filen igen, men heldigvis var det ikke helt så slemt som billedet antyder.


Check af bolsteret

Når vi er tilfredse med Bolsterfladerne skal vi have skruehullerne i mellemstykket boret op og undersænket dem.
Skruehullerne har en diameter på 2mm og skruerne er 2,1 mm. Derfor skal hullerne bores op. Jeg valgte et 2,5 mm bor.
Derefter skal vi have undersænket skruehullerne indvendigt , så skruerne ikke stikker for langt frem, når vi skruer Skallerne på. Til dette arbejde benyttede jeg et 5,5 mm bor. Det er især vigtigt at få undersænket det bageste sæt skruehuller, idet disse skruehoveder kommer i karamboulage med fjederen, hvis de stikker frem. Check det af ved at sætte skruerne ind i skruehullerne.
Tilsidst undersænker vi Nittehullerne udvendigt fra på Lineren, således at vi får en stærk nitning, som ikke rager for meget frem.

Tilbage til fjedertilpasning
Navigation
Tilvirkning af skallerne